Jasin Kuran
JasinKuran

Je li vjerodostojan hadis u kojem se kaže da je sura Jasin srce Kur’ana? (Odgovor o vjerodostojnosti hadisa)

Odgovor: Sva hvala pripada samo Allahu! Neka je salavat i selam na Allahova poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe!

Bilježi se od Ubejja b. Ka’ba, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Uistinu sve ima svoje srce, a srce Kur’ana je Jasin. Ko bude učio Jasin i tim učenjem namjeravao samo Allahovo lice, Allah će mu oprostiti i podariti mu nagradu kao da je dvanaest puta pročitao cijeli Kur’an! Kod svakog muslimana, kojem se približi smrtni čas, kada bude učena sura Jasin, sa svakim harfom iz sure Jasin spušta se deset meleka koji se redaju u safove, traže oprosta za njega, prisustvuju njegovom kupanju, prate njegovu dženazu, klanjaju mu dženazu-namaz i prisustvuju njegovom ukopu!

Koji god musliman na samrti bude učio suru Jasin, Melek smrti neće mu uzeti dušu sve dok ne dođe melek Ridvan, čuvar Dženneta, iz Dženneta sa džennetskim pićem, pa se ovaj još na svojoj postelji njega napije. Tada mu Melek smrti uzima dušu a on je napojen, boravi u kaburu a on je napojen, biće proživljen na Sudnjem danu a on je napojen, obračunavat će se a on je napojen, i neće imati potrebe ni za jednim havdom od havda svih vjerovjesnika, zatim će ući u Džennet a bit će rejjan.“

Šejh Albani, rahimehullahu te’ala, ovaj hadis je ocijenio izmišljenim i spomenuo ga je u svojoj zbirci slabih hadisa pod brojem 5870.

Bilježi ga El-Kuda’i (1-2/87) preko Zekerije b. Jahje, on od Šebabeta koji kaže da mu je pričao Mehled b. Abdu-l-Vahid od Alije b. Zejda b. Džede’ana i od Ata’e b. Ebi Mejmuna a oni od Zirra b. Hubejša koji prenosi od Ubejja b. Ka’ba a on od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U lancu prenosilaca nalazi se Mahled za kojeg Ibnu Hibban kaže: „Munkeru-l-hadisi džidden!“ Zatim je spomenuo ovaj hadis nakon čega kaže: „Ne znam ko ga je ubacio ako ga nije Mahled od sebe izmislio!“

Takođe, šejh Zekerija el-Ensari odgovorno tvrdi da je ovaj hadis izmišljen. (Vidjeti njegove opaske na Bejdavija, 1/226.)

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Pogledajte šta se dogodilo ženi u bolnici „Dr. Abdulmuhsin el-Ahmed“ / Video

ALLAHOVO ČUDO U SAUDIJSKOJ BOLNICI Zena 42 godine u centru “Emir es-Sultan za srcane bolesti …

error: Oo !!