Dzenaza Klanjanje Ljudi
DzenazaKlanjanjeLjudi

Znate li šta biva sa osobom kojoj klanja samo 40 ljudi…

Dzenaza muslimanu kome klanja najmanje 40 ljudi

Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je, kad mu je u Kudejdu ili Usfanu umrlo jedno dijete, rekao Kurejbu:

– Vidi koliko se ljudi skupilo da klanja dženazu!

On je izašao, pre brojao ljude koji su se sakupili i obavijestio ga.

– Kažeš da ih je četrdeset? – reče on.

– Da! – odgovorio sam.

– Iznesite ga! – reče – Ćuo sam Božijeg Poslanika, a.s., kad kaže:

“Svakom muslimanu koji umre pa mu četrdeset ljudi, koji širk Allahu ne čine, klanja dženazu, Allah ukabuli njihovu dovu za njega! ”

Izvor: Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str. 218.

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

SrebrenicaUKuranu

Gdje sam u Kur’anu našao Srebrenicu?

Kratki tekst hafiza o tome kako je temu Srebrenice pronašao u Kur’anu Faraon je silnik …

error: Oo !!