Tag Archives: Dvanaest vrela

Znate li za 12 vrela koja se spominju u Kur’anu?

Dvanaest Vrela kazivanja

Idžaz i ibret kur’anskog broja 12 (Iz Enciklopedijskog  leksikona Kur’āna) Motiv  “dvanaest   vrela“ (ithnatā  ‘ašrata ‘aynan ) pomalja se u Kur’ānu na dva  mjesta. Prvi spomen je u suri al-Baqarah (II:60): “I kada Musa (Mojsije) zatraži vode narodu svome, naredismo Mi: “Udari štapom svojim po stijeni/kamenu!“ Iz stijene dvanaest vrela provrije, svako bratstvo [jevrejskog naroda] …

Čitaj...
error: Oo !!