Tag Archives: Ajeti-Kursi

Ajet čijim učenjem stičemo 1850 sevapa

AjetulKursijja

Učenjem ovog ajeta stičemo i zaštitu od šejtana Islamski učenjaci smatraju da je 255. ajet sure El-Bekare, inače poznat kao Ajeti-Kursi ili Ajetul-Kursija, najveličanstveniji ajet u Kur’anu. Ajetul-Kursija ima 50 riječi, 185 harfova i u njemu se spominje pet Allahovih lijepih imena: Allah, El-Hajj, El-Qajjum, El-Alijj i El-Azim. Ovaj ajet …

Čitaj...
error: Oo !!