Dobročinstvo

SADAKA VAM MOŽE PRODUŽITI ŽIVOT, EVO KAKO…

Kako je Allah oprostio jednom krojaču za vrijeme isaa a.s. i produžio mu život zahvaljujući sadaci koju je udjeljivao… U jednoj predaji se kazuje: „Isa a.s., je prolazio kroz neko naselje u kojem je živio jedan krojač. Stanovnici naselja rekoše Isau:’Ovaj krojač nam dere odjeću. Zamoli Allaha da se ne …

Čitaj...
error: Oo !!