Pitanja i odgovori

Dozvoljeno je plakanje i tugovanje za rahmetlijom. Ali nas Poslanik a.s. upozorava na jednu lošu osobinu prilikom žalosti prema umrlima…

Da li je dozvoljeno plakanje za mejjitom/rahmetlijom? Ibn Omer, r.a, pripovijeda da je Allahov poslanik, s.a.v.s, u društvu sa Abdurrahman bin Avfom, Sa’d bin ebi Vekasom i Abdullah bin Mes’udom, radijallahu anhum, posjetio Sa’d bin Ubadeta pa je zaplakao. Kada su prisutni vidjeli da Allahov poslanik, s.a.v.s, plače – i …

Čitaj...
error: Oo !!