Dan Ashure
DanAshure

Istine i zablude u vezi Jevmu-l-ašure

U pogledu ovog dana prepleću se brojna mišljenja i brojni običaji, ali veliki broj njih nije utemeljen

U četvrtak (01.09.2020.) je deseti dan mjeseca muharrema, dan poznat kao dan Ašure. U pogledu ovog dana prepleću se brojna mišljenja i brojni običaji, ali veliki broj njih nije utemeljen.

Savremeni islamski učenjak, imam Jusuf el-Karadavi, na pitanje o ibadetima i običajima vezanim za dan Ašure, ističe: “Od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nije prenešeno ništa vjerodostojno u pogledu ibadeta na ovaj dan, izuzev posta. Što se tiče opskrbe porodice, postoji predanje u kojem stoji: Ko opskrbi svoju porodicu u ovom danu, njega će Allah opskrbiti za cijelu godinu. Ovo predanje prenose et-Taberani i el-Bejheki, koji ističe da su svi senedi ovog hadisa slabi. Ibn Dževzi je ovaj hadis uvrstio u zbirku izmišljenih hadisa, a el-Iraki ga ocijenio hasenom. Vjerodostojnim ga ocijenio imam Sujuti, koji je imao jako lahke kriterije u vezi ovakvih hadisa.

Navode se i neke predaje o pohvaljenosti stavljanja surme na dan Ašure, ali su te predaje, kako navodi Hakim izmišljene. On još kaže: “Od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nije zabilježeno da je to činio, i to je novotarija koju su uveli Husejnovi, r.a., ubice.”

Imam el-Karadavi ističe da je nužno upoznati okolnosti nastanka ovih predaja i njihovog izmišljanja kako bi se shvatila pozadina tih običaja: “Odredba je bila da Husejn, r.a., bude ubijen na dan Ašure, što je dovelo do toga da šije ovaj dan uzimaju kao dan tuge i patnje, čak i čitav mjesec obilježavaju u tom obliku i izbjegavaju svaki vid radosti i veselja. To je uzrokovalo da ekstremni protivnici šija ovaj dan uzmu za dan svoga veselja i radosti, te su u tom pogledu izmislili određene hadise, koje smo spomenuli.”

Šejhu-l-islam Ibn Tejmije, u svojim Fetvama, također ističe: “Grupa onih koji se izdaju za sunije prenijeli su izmišljene hadise na kojima temelje svoje običaje u vezi ovoga dana, suprotstavljajući se tako rafidijama. Neistinom su se suprotstavili neistini i novotarijom se suprotstavili novotariji.”

Ibn Redžeb, u svome poznatom djelu Letaifu el-me’arif (prevedeno pod naslovom Ljepote spoznaje) navodi: “Sve ono što se prenosi o kupanju, stavljanju surme ili kane na dan Ašure je izmišljeno i nema osnova.”

Poslanik, s.a.v.s., je dan Ašure postio i prije nego je učinio hidžru. Buhari bilježi hadis od Aiše, r.a., u kojem stoji da su Arapi u džahilijetu postili dan Ašure, tako da nisu ispravne neke tvrdnje orijentalista da je to običaj koji su muslimani preuzeli od Jevreja. To što su i Jevreji postili ovaj dan, a što bilježi također Buhari u svom Sahihu, ne znači da taj dan nije bio poznat i Arapima mnogobošcima. Razlozi njihovog posta ovoga dana su, najvjerovatnije. što je to ostatak ispravne Ibrahimove vjere, a Ibn Hadžer navodi još jedan od razloga: “U nekim predanjima se navodi da je Arape pogodila suša, pa je ovoga dana pala kiša i oni su ga postili iz zahvalnosti.”

Ovo je dan u kojem je Musa, a.s., spašen od faraona i faronove vojske, koji su potopljeni, a predaja o tome se nalazi u Sahihima. Imam Ahmed, također, prenosi predaju u kojoj se navodi da je ovoga dana Nuhova, a.s., lađa pristala na brdo Džudijj i da su oni, iz zahvalnosti, postili taj dan, mada u tom predanju postoje nepoznati prenosioci, što predanje čini slabim.

Također, klanjanje posebnih nafila uoči ili na dan Ašure, što se sreće u praksi nekih muslimana, nema osnove u sunnetu Allahovog Poslanika, niti u praksi prvih generacija muslimana.

Sve u svemu, prema stavovima islamskih učenjaka, kako muhadisa tako i islamskih pravnika, hadisi koji se prenose o posebnim ibadetima ovoga dana su, izuzev hadisa o postu, ili veoma slabi ili izmišljeni i uglavnom su produkt nastojanja da se odgovori šijama koji ovaj dan obilježavaju kao dan tuge i bola.

Imam Jusuf el-Karadavi
obrada: www.religis.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Post 10 Muharrema

Najbolji post poslije mjeseca Ramazana je post koji ubrzo slijedi. Ko ovaj dan posti Allah mu briše grijehe iz prošle godine:

Allah dž.š u Kur’anu kaže: “Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj knjizi od …

error: Oo !!