Tri Pitanja Sudnji Dan
TriPitanjaSudnjiDan

Tri pitanja koja će Allah na Sudnjem danu upitati ljude (Dobro zapamtite ovaj hadis!)

Vjerodostojan hadis kojeg bilježi Muslim

Allah će reći na Sudnjem danu: »Sine Ademov! Razbolio sam se, a ti Me nisi obišao.« Čovjek će odgovoriti: »Bože, kako da te obiđem a Ti si Gospodar svjetova!?« Gospodar će reći: »Zar nisi znao da se je taj i taj Moj rob razbolio i nisi ga obišao?

Znaš li, da si ga posjetio, našao bi Me kod njega. Sine Ademov! Tražio sam da me nahraniš, pa Me nisi nahranio.« Čovjek će odgovoriti: »Bože, kako da Te nahranim, a ti si Gospodar svjetova?!«.

Reći će mu: »Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob tražio da ga nahraniš, pa ga nisi nahranio. Da si ga nahranio, našao bi to kod Mene! Sine Ademov!

Tražio sam da Me napojiš, pa Me nisi napojio.« Čovjek će reći: »Kako da Te napojim, a Ti si Gospodar svjetova?« Odgovoriće mu: »Taj i taj je čovjek tražio od tebe vode i nisi ga napojio. Znaš li, da si ga napojio, našao bi zasigurno to kod Mene« (Muslim).

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Kako će nas zvati kada preselimo sa ovoga svijeta?

Pročitajte kako će vas zvati kada umrete: -Ne ismijavaj onoga ko u svojoj porodici ima …

error: Oo !!