Zikr40MilionaSevapa
Zikr40MilionaSevapa

Onaj ko prouči ovaj mubarek zikr, Allah ga zavoli i podari mu 40 miliona sevapa

Sevapi jer Gospodara spominjemo u ovom zikru sa Allahovim lijepim imenima

Putniče na Putu Istine!
Onom ko deset puta prouči slijedeću dovu na arapskome jeziku Muhammed, a.s., najavljuje da će biti obradovan sa četrdeset miliona sevapa.

Prema rivajetu Temimi’d-Dara, r.a., Muhammed, a.s., je rekao:
“Ako neko prouči deset puta: Ešhedu en lā ilahe illāllāhu vahdehu lā šerîke leh, ilāhen vāhiden ehaden sameden lem jettehiz sāhibeten ve lā veleden velem jekun lehu kufuven ehad

“Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha. On je Jedan i nema druga. On je Jedan i Jedini i Utočište svakom. Nije rodio, nije rođen, niti je prisvojio druga ili dijete. Njemu niko nije ravan”
“Uzvišeni Allah mu upiše četrdeset miliona sevapa.”
(Izvađeno iz Temimi’d-Dari.)

Prijatelju!
U gore navedenom zikru su Lijepa Allahova imena, a na samom početku je “Lā ilāhe illalāh.”
Znači, onaj ko prouči ovaj mubarek zikir, Allah, dž.š., ga zavoli, zbog toga što Ga je spomenuo Njegovim Lijepim imenima, i zbog tog zikra mu podari četrdeset miliona sevapa.

Jusuf Tavasli – Velika zbirka dova

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

“Vidjet ćeš čudo svojim očima” – dova za izlaz iz svake situacije

Prenesite ovu dovu vašim voljenim… Ako imaš kakav problem, brigu, iskušenje, zamoli Allaha, dželle šanuhu, …

error: Oo !!