Odlike
SabahNamaz

Saznajte u čemu se ogleda ljepota i odlika sabahskog namaza:

MISLITE LI DA JE SABAH-NAMAZ TEŽAK?

Koliko muslimana klanja sabah-namaz? Mislite li da je sabah-namaz težak?

Da li nam je Uzvišeni Allah naredio sabah-namaz da nam bude teško, a On kaže: “Allah želi da vam olakša, a ne želi da vam oteža”? (El-Bekare, 186)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., pak, kaže: “Olakšavajte, a ne otežavajte.” Nema, dakle, logike da Allah, dž. š, želi da nam olakša, a da naređuje nešto što je teško.

Prema tome, sabah-namaz za istinskog vjernika ne može biti težak, kao ni bilo koji drugi namaz, niti bilo koji drugi Božiji propis.

Znate li u čemu je ljepota sabahskog namaza?

Ljepota sabahskog namaza jeste u tome što te Allah dž.š. izabrao. Baš tebe, da ga obožavaš, dok drugi spavaju…

FB Allah je Jedan / preporod.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

SVE ĆE SE PROMJENITI KAD POČNETE OVAKO UZIMATI ABDEST

Nakon ovako obavljenog abdesta sve vaše tegobe, nestat će kao rukom odnesene Ustajete i prilazite …

error: Oo !!