EVO KOLIKO JE VAŽNO IMATI KĆERKU ILI VIŠE NJIH U ISLAMU

O čovjeku koji je imao šest kćerki, i koji je žudio da mu žena rodi muško dijete…

Jedan profesor na Univerzitetu u Medini nam je ispričao kako je jednom
na hutbi imam Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, džamije kazivao
kako mu je tog petka pred džumu došao neki čovjek, sav uzbuđen, i
zamolio ga da sasluša njegov slučaj: “Imao sam šest kćeri i mnogo sam
žudio da mi žena rodi muško dijete.

Kad god bi zanijela ja bih joj prigovarao da iščekujem muško.
Kada je sedmi put zanijela rekao sam joj da ako i to bude žensko
rastajemo se.

Jedne noći sanjam kako me meleki zebanijeh vode prema Džehennemu.
Kod prve kapije najstarija moja kći stoji i reče im: `Moj babo ne može u
Džehennem` i oni sa mnom produžiše prema drugoj kapiji. Kad tamo
moja druga kći stoji i, isto kao i prva, odbi nas od ulaska u Džehennem.
Tako smo kod svake naredne kapije zaticali po jednu moju kćer i nijedna
nije dozvolila da me uvedu u Vartu. Kad smo pošli od šeste prema
sedmoj kapiji ja se sjetih da više nemam kćeri.
U tom užasnom osjećaju straha probudih se. Zahvalih Allahu na svemu i
zamolih ga da mi žena donese na svijet i sedmu kćer. Molim te prenesi
ovo ljudima.”

A jedan moj džematlija zna reći: “Ne zna šta je dijete ko nema žensko
dijete.”

Prenosi Enes, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, rekao: „Ko odgoji (zaštiti) dvije djevojke sve dok ne dosegnu
ponoljetstvo ja i on ćemo ući u Džennet zajedno poput ova dva (prsta).“
(Hadis je sahih a bilježe ga imam Muslim i Tirmizi).
Aiša, radijallahu anha, kazuje: “Došla mi je jedna žena, koja prosi s dvoje
ženske djece, a ja nisam imala ništa joj dati osim jedne hurme. Ja joj
dadoh tu hurmu i ona je uze, raspolovi i dade svojim kćerima a ona ništa
ne pojee.

Zatim je ustala i otišla. Poslije toga nam je došao Allahov Poslanik,
sallallahu ‘alejhi ve selleme, i ja mu ispričah što se desilo, a on reče: ‘Ko
bude stavljen na kušnju sa ma koliko kćeri, pa bude dobar prema njima i
lijepo ih odgoji, one će mu biti štit od Vatre (na Sudnjem danu).”‘ (Hadis
bilježe imam Ahmed, Buhari, Muslim i Nesa`ijj).

Halil Makić, prof.

Podijeli

Jeste li ovo pročitali?

DA LI JE DOZVOLJENO PRILIKOM INTIMNOG ODNOSA GOVORITI EROTSKE RIJEČI, AKO ĆE ONE POBOLJŠATI ODNOS?

Koju vrstu govora upotrebljavati prilikom intimnog odnosa? Pitanje: Da li je dozvoljeno prilikom intimnog odnosa …

error: Oo !!