AksamskiFarzi
Aksamski Farzi prije sunneta

Zašto se kod akšam-namaza klanjaju farzi prije sunneta?

Razlog i dokaz leži u tome da su ashabi vidjeli meleka Džibrila kako klanja…

PITANJE: Zašto se kod akšam namaza klanjaju farzi prije sunneta?

ODGOVOR:Muhammed, a.s., odredio je vaktove pojedinih namaza, raspored farzova i sunneta i način klanjanja: ”Klanjajte onako kako vidite da ja klanjam.” Što se tiče akšama, u više hadisa je preporučio da se klanja odmah, čim vakat nastane.

Preporučio je da se akšamski sunneti klanjaju kod kuće kad se farzi obave džematile u džamiji. Muhammed, a.s., sam je to radio: poslije farza u džamiji, klanjao bi sunnete kod kuće.

Kod pitanja određivanja vaktova za pojedine namaze, i to početka i svršetka vakta, navodi se u hadisu da je Džibril klanjao sa Muhammedom, a.s., sve vaktove dva uzastopna dana.

Navodi se u jednoj verziji da je akšam klanjao oba dana u isto vrijeme, na početku vakta. Zbog toga Šafija smatra da akšamski vakat obuhvaća samo toliko vremena koliko je potrebno da se klanjaju tri /propisana/ rekata /farza/.

Otuda je i po našem mezhebu preporučeno da se akšam klanja odmah u prvom vaktu, i to prvo farzi.

Na pitanja odgovorio: Husein ef. Đozo Iz knjige: IZABRANA DJELA , FETVE II, knjiga peta, Izdavači: El-Kalem i Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2006., akos.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Za dva grijeha Uzvišeni Allah daje kaznu još na ovom svijetu:

Dva grijeha zbog kojih će čovjek biti kažnjen na dunjaluku: U hadisu koji je zabilježio …

error: Oo !!