BuduciZet
Punac i punica BuduciZet

Zapamtite budući punčevi i punice. Kada vam ovakav dođe, odmah ga oženite

Pazite da ne učinite nepravdu prema svojim kćerkama

“Udajte neudate i ženite neoženjene”
Neki staratelji ne dozvoljavaju svojim kćerima udaju za one koji su ih dostojni. Pa kakav je propis toga i kako da se one ponašaju (u takvoj situaciji)?

Ovo pitanje je postavljeno šejhu Usejminu, rahimehullah, pa je odgovorio:

“Ovo pitanje je veoma važno i veliki problem jer neki ljudi su, da Allah sačuva, pronevjerili Allaha, i pronevjerili su svoje emanete (odgovornosti) čineći nepravdu svojim kćerima. Obaveza štićenika je da slijede ono sa čime je zadovoljan Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni je rekao: “Udajte neudate i ženite neoženjene” tj.sklapajte brakove među slobodnima. “I čestite robove i robinje svoje.” tj.sklapajte brakove među dobrim svojim slugama, sluškinjama i onima koje oslobodite. (En-Nur, 32)

A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže :

“Kada vam dođe onaj čijim ste ponašanjem i vjerom zadovoljni oženite ga. Ako tako ne postupite pojaviće se smutnja na Zemlji i veliki nered.”

Neki ljudi, da nas Allah sačuva, od svoje kćeri napravi robu koju prodaje onome kome on hoće a uskraćuje je onome kome hoće. Pa je udaje za onoga čije ponašanje i vjera nije zadovoljavajuća jer on misli da je to dobro a zabrani joj udaju za onoga čije ponašanjem i vjera je na zadovoljavajućem nivou jer on tako misli.

Kamo sreće kada bismo došli do stepena da ta djevojka sakupi snage i kada joj otac zabrani udaju za njoj dostojnog muža i sa aspekta morala i sa aspekta vjere ode kod kadije – šerijatskog sudije pa da on kaže njenom ocu: ‘Udaj je, ili ću je ja udati (dati dozvolu za brak, ili će neki drugi njen staratelj (velijj) to učiniti.’ Jer ovo je šerijatsko pravo te djevojke (da se žali kadiji) ako joj otac brani udaju. Kamo sreće da smo došli do tog stepena. Međutim, većinu djevojaka stid sprečava da ovako nešto urade.

Ostaje nam da uputimo savjet očevima da se boje Allaha Uzvišenog, i da ne sprečavaju kćeri od udaje pa da ih tako unište i da one kasnije čine nered. Neka sebe uzme u obzir: Da je njega neko spriječio od ženidbe kako bi se osjećao?

Kćer kojoj je uskratio pravo na brak će biti njegov protivnik na Sudnjem danu. “Na dan kada će čovjek od svoga brata bježati, i od majke svoje i oca svoga, i od žene svoje i sinova svojih. Svako će toga dana sobom zabavljen biti.”

Staratelji – bilo da se radi o očevima ili braći treba da se boje Allaha Uzvišenog, i da neudatima ne uskraćuju njihova prava; da se udaju za onoga sa lijepim ahlakom i ispravnom vjerom.

Da, ako bi žena izabrala onoga koji nema ni morala ni vjere (zadovoljavajuće) staratelj ima pravo da je spriječi. Međutim, kada ona odabere plemenitog čovjeka sa moralom i vjerom a on je sprječava zbog svojih nekih ciljeva; ovo je, tako mi Allaha , haram – zabranjeno, grijeh je i pronevjera. I sve što proiziđe od fesada – nereda iz ovog sprečavanja njene udaje grijeh toga on će nositi.”

Završen govor šejha Usejmina, rahmetullahi alejhi.

Preveo: Ebu Huzejfe

islamqa.info/ar/10196

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Deset skrivenih zamki prilikom vjeridbe i sklapanja braka. Mnogi bračni drugovi prolaze kroz ovakve situacije

Mjesec dana nakon što je sklopio brak, došao mi je i rekao: ”Otkrio sam da …

error: Oo !!