IslamZena TugaSrce
Kako islam gleda na zene

Islam zabranjuje unošenje tuge u srca žena

Ne lomi srce svoje supruge odbacivanjem i zapostavljanjem

Spominjući slučaj Musaove, a.s., majke koja je bila primorana baciti svog tek rođenog sina Musaa, a.s., u rijeku i trenutak kad joj je sin ponovo vraćen, Allah u Kur’anu veli: ”I vratismo ga majci njegovoj da se raduje i da ne tuguje….” (El-Kasas, 13.)

Ajet u kojem se govori o Allahovoj uputi Poslaniku, s.a.v.s., kako treba postupati sa svojim ženama, završava se riječima: ”Najlakše će tako one radosne biti i neće se žalostiti i tako će sve onim što im ti daješ zadovoljne biti.” (El-Ahzab, 51.)

Kada je Merjem, a.s., u trenutku kada je kao djevica trebala roditi, poželjela da je umrla prije tog trenutka, jer se bojala reakcija i optužbi od strane svoga naroda, bilo joj je rečeno: ”I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: ‘Ne žalosti se!”’ (Merjem, 24.)

Spomenuti ajeti objašnjavaju nam da je ženska tuga duboka i bol teška, zato blago i nježno postupajmo sa ”staklenkama”, kako se u nekim predajama nazivaju žene, jer ako je žena tužna i žalosna, njeno srce se lomi od bola.

Stoga, ne lomi majčino srce ni jednom riječju, pa čak ni tvojim bolom i jaukanjem usljed bolesti.

Ne lomi srce svoje sestre ismijavanjem.

Ne lomi srce svoje supruge odbacivanjem i zapostavljanjem.

Zagrli svoju kćerku i nasmiješi joj se, odazovi joj se kada te zove i kada traži nešto od tebe.

Približi se Allahu, dž.š., čineći dobročinstvo spomenutim ženama i nikada nemoj unositi tugu u njihova srca.

Jer, mi ne možemo ni pojmiti kakva nas nagrada kod Allaha čeka zbog unošenja radosti i sreće u srca naših majki, supruga, sestara i kćeri.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Saff

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Muslimanka Vjera Dzenaza

Muslimanka ne prati dženazu

Žena muslimanka, koja je obasjana uputom svoje vjere, ne slijedi dženazu, povodeći se za naredbom …

error: Oo !!