Poslanik Sudnji Dan
PoslanikSudnjiDan

Zbog ovog djela će se Poslanik a.s. zauzimazi za tebe na Sudnjem danu

Šta je Poslanik, s.a.w.s., lično preporučio da radimo da bi zaslužili da se on za nas zauzme na Sudnjem danu

Zamisli situaciju na Sudnjem danu, kada će vladati neopisivi strah, kada niko neće obraćati pažnju na druge, kada će majka gledati svoje dijete, otac svoga sina, kćerka svoju majku, ali svako će se samo za sebe brinuti i jedina će mu briga biti: da li će mu biti presuđen Džennet ili džehennemska vatra.

Tog dana niko se ni za koga neće moći zauzimati bez Allahove dozvole, a jedan od onih koji će se moći zauzimati za druge bit će poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, a za koga se on tog dana bude zauzimao, taj će biti spašen.

Pa poslušaj šta je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, lično preporučio da radimo da bi zaslužili da se on za nas zauzme na Sudnjem danu:…

“Na Kijametskom danu zauzimat ću se za onoga ko čuje ezan pa potom zamoli: ALLĀHUMME RABBE HĀZIHID-DA‘VETIT-TĀMMETI VES-SALĀTIL-KĀ’IMETI ĀTI MUHAMMEDENIL-VESÎLETE VEL-FADÎLETE VEB‘ASHŪ MEKAMEN MAHMUDEN ELLEZÎ VE‘ADTEH – Allahu, Gospodaru ovog savršenog poziva i uspostavljenog namaza, daj Muhammedu najbolje mjesto u Džennetu i svako dobro, i podari mu hvale dostojno mjesto, koje si mu obećao, Ti ćeš, doista, obećanje Svoje ispuniti.” (Buhari, 1/252)

Šta bi ste rekli Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ga sretnete?

num

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

DVA DJELA ZBOG KOJIH ĆE NAJVEĆI BROJ LJUDI UĆI U DŽENNET

Postoje dva djela, koja se prenose u vjerodostojnim izvorima, zbog kojih će najveći broj ljudi …

error: Oo !!