Rijeci Dova
RijeciDova

Riječi zbog kojih se otvaraju nebeska vrata kako bi Allah pogledao u onoga koji ih je izgovorio:

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

“Čovjek neće izgovoriti ove riječi, iskreno, iz dna duše, potvrđujući srcem svoje izgovaranje – a da se neće pootvarati sva nebeska vrata kako bi Uzvišeni Allah pogledao u onoga što je ove riječi izgovorio, a onaj u koga pogleda Uzvišeni Allah, dat će mu ono što traži!

To su riječi:

La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir – ” (Sunen Nesai el-Kubra, br. 9856)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

“Kada bi nebesa i Zemlja, sa svim što je između njih, bili gvožđe,

a čovjek izgovorio: LA ILAHE ILLALLAH – (ove riječi) probile bi sve to gvožđe sve dok ne bi doprle do Uzvišenog Allaha!”

(Musned Ahmed b. Hanbel, br. 6750)

Jeste li ovo pročitali?

Dova Kcerka Namaz

Dova koja je vratila moju kćerku namazu: (Za roditelje koji djecu žele vidjeti u namazu)

Radi se o dovi iz sure Ibrahim – 40 ajet. Moja je kćerka imala dvanaest …

error: Oo !!