Cetiri Stvari
CetiriStvari

Četiri stvari koje je Uzvišeni Allah t.w.t.a. stvorio svojom rukom:

Hadis dana:

Prenosi se od Harisa ibn Newfela:

Allah je stvorio tri stvari Svojom rukom:
1. Stvorio je Adema Svojom rukom
2. Napisao je Tevrat Svojom rukom
3. Zasadio je Firdeus Svojom rukom

(Bilježi ga Dejlemi a takođe ga bilježe Darkutni u ‘As Sifat’ str. 26, #28 i Ebu Eš-Šejh u „Al-Udhmah“ 5/1555)

U drugom hadisu koji se prenosi od Abdullah ibn Amra:

„Uistinu je Allah, ´azze we džell, stvorio tri stvari sa Svojom rukom: Stvorio je Adema Svojom rukom, napisao je Tevrat Svojom rukom i zasadio je dženneti ‘adn Svojom rukom“.

(Bilježi ga Darekutni u „As-Sifat“ str. 45 i Bejheki u „ Al Asma we Sifat“ str. 403 preko Harisa ibn Newfela)

Vjerodostojno se prenosi da je Abdullah ibn ‘Umer rekao:

“Allah je stvorio četiri stvari Svojom rukom:
1. Arš
2. Kalem
3. Adema
4. Džennetu ‘adn
Zatim je rekao ostalim stvorenjima “Budi!” – i ono bude“.

Zehebi je rekao u „Al ‘Uluw“ : „Njegov lanac je dobar“.

Abdullah ibn Haris prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:

„Allah je stvorio tri stvari sa Svojom rukom: Stvorio je Adema Svojom rukom, napisao je Tevrat Svojom rukom i zasadio je Firdeus Svojom rukom a zatim je rekao: „Tako mi moje Uzvišenosti, niti će pijanica niti „dejuus“ živjeti u njemu.

Ashabi upitaše:“O Allahov poslaniče, znamo pijanicu ali ko je „dejuus“ ? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem reče: „Onaj koji odobrava zlo u svojoj porodici“

[Bilježi ga Khiraity u „Masawi al Ahlak“ str. 62, #426]

Od ibn ‘Umera se prenosi:

“Allah je stvorio četiri stvari Svojom rukom: prijesto, edenske vrtove, Adema i pero, a zastro se od stvorenja se četvoro: vatrom, zatim tamom, zatim svjetlom, zatim tamom“.
Rekao je Hakim:“ Lanac prenosilaca je vjerodostojan prema uslovima Buharije i Muslima ali ga oni ne bilježe“ (u Sahihima).

Rekao je ibnul Qajjim: „Vjerodostojno se bilježi od obojice, Buharije i Muslima, u njihovim Sahihima da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu o šefatu: reći će se Musa'u:

„Ti si Musa sa kojim je Allah govorio i kome je Svojom rukom napisao ploče (tevrat)…

www.religis.com

Jeste li ovo pročitali?

Allah S eOsmjehuje

U tri slučaja Allah se osmjehuje ovim osobama:

Osobe kojima se Allah iz ljubavi smije: »Zaista, Allah voli one koji se bore na …

error: Oo !!