Razgovori

Poruka hafiza Sulejmana Bugarija povodom hidžretske godine

Allah te nagradio hafize! Amin! Hvala pripada Svemilosnom Allahu, koji nas uvijek zove Sebi. Allahovi blagoslovi su na Muhammeda, a.s., koji je zvao samo Njemu, kao i na njegove prijatelje, ashabe i na njegovu porodicu uzoritu i na sve koji se oslobađaju od svega negativnog. Iseljenika je mnogo, a „pravi …

Čitaj...
error: Oo !!