Kutak za sestre

Zašto žene ne klanjaju za vrijeme menstruacije?

Menstruacija Namaz

U ovom tekstu vam navodimo razmišljanje jedne naše sestre, o tome zašto je Uzvišeni Allah oslobodio ženu obavljanja namaza u periodu menstruacije/ hajza. Mudrost Allahovih propisa i njihovu suštinu zna jedino On, s.v.t., tako da ovaj tekst predstavlja subjektivni doživljaj žene koja je u tome vidjela brojne znake Allahove milosti, …

Čitaj...

Šta je islam pružio ženi?

Islam Zena

Vjerujemo da islam ženi ukazuje počast shvatajući je kao ljudsko biće. Što se tiče njihovih posebnih dužnosti u krugu porodice i u sklopu društva, islam propisuje ravnotežu između uzajamnih prava i dužnosti, a to je postojanost pravednosti. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu (El-Bekare,228). Islam ženu …

Čitaj...

Islam zabranjuje unošenje tuge u srca žena

IslamZena TugaSrce

Ne lomi srce svoje supruge odbacivanjem i zapostavljanjem Spominjući slučaj Musaove, a.s., majke koja je bila primorana baciti svog tek rođenog sina Musaa, a.s., u rijeku i trenutak kad joj je sin ponovo vraćen, Allah u Kur’anu veli: ”I vratismo ga majci njegovoj da se raduje i da ne tuguje….” …

Čitaj...
error: Oo !!