Znate li koji predznaci Sudnjeg dana su se desili?

Znaci koji su se pojavili i prošli:
1.Rascepljenje Mjeseca,
2.Smrt Alllahovog poslanika Muhammeda (s.a.w.s.),

3.Vrsta smrti koja će usmrititi na hiljade Muslimana(misli se da je to kuga kod Amwas-a koja je bila za vrijeme Omera ibn Hataba,r.a.),
4.Velika bitka u Medini(misli se na bitku kod Herrah-a za vrijeme halife Jezida,63 h.g.),

5.Osvajanje Jerusalema,
6.Osvajanje Konstatinopolisa(današnjeg Istambula);

7.Dvije velike skupine Muslimanske će učestvovati u ratu.
8.Rat između Muslimana i crvenih ljudi sa malim očima,koji nose sandale pravljene od kose(misli se da je ovo bilo Mongolsko pokoravanje Islamslih zemalja),
9.Ugovor o miru između Muslimana i ne-Muslimana žute rase(Kinezi,Mongolci,itd),

10.Pojaviće se trideset varalica koji će tvrditi da su poslanici.

n-um

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Predznak Sudnjeg dana kojeg danas jasno svi gledamo svojim očima

Hadis o malobrojnosti muslimana i izbjeglicama Sevban, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu …

error: Oo !!