Poslanik a.s. je umro u 63 godini života: Da li je ovaj broj spomenut u Kur’anu?

Kratak osvrt na ova TRI ajeta:
Možda je za nekoga, ovo nevažno pitanje, međutim, oni koji izučavaju Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, život, ovo je itekako važno i zanimljivo.
U Kur’anu se na tri mjesta, Allah, dž.š., obraća Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nagovještavajući njegovu smrt, riječima: “Da ti dušu/život (odu)uzmemo!” I sva tri ajeta su haman ista!
Idemo polahko!

Znamo svi, da se Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, život dijeli na tri etape: 40 godina prije poslanstva u Mekki, 13 godina u Mekki nakon poslanstva i 10 godina u Medini. Da li ovi brojevi godina: 40-13-10, imaju neko utemljenje u Kur’anu?

Prvi ajet: “Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti dušu uzmemo…” (SURA JUNUS, 46) – BROJ 10
Drugi ajet: “Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti život oduzmemo….” (SURA AR-RA’D, 40) – BROJ 13
Treći ajet: “Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im Mi prijetimo, bilo da ti prije život oduzmemo…” (SURA Al-MU’MIN, 77) -BROJ 40
Vidite, da sam na kraju ajeta stavio brojeve: Junus 10, Ar-R’ad, 13 i Al-Mu’min, 40.
Zašto?
Mislim da nije slučajno!

Ako uzmete Kur’an (sadržaj), vidjet ćete, da je sura Junus u kojoj se nalazi ajet o Poslanikovoj, a.s., smrti, 10. po redu, da je sura Ar-R’ad u kojoj se nalazi također ajet o Poslanikovoj, a.s., smrti, 13. po redu i vidjet ćete, da je sura Al-Mu’min, u kojoj je isto ajet o Poslanikovoj, a.s., smrti, 40. po redu.
Dakle, deseta sura po redu (Junus), je 10 godina Poslanikovog, a.s., života u Medini, trinaesta sura po redu (Ar-R’ad), je 13 godina Poslanikovog, a.s., života nakon Objave u Mekki i četrdeseta sura po redu (Al-Mu’min), je 40 godina Poslanikovog, a.s., života u Mekki prije Objave.
Ukupno 63 godine, kad je i umro.

Preveo i obradio: Saudin Cokoja
Piše: dr., Ali es-Salabia, historičara i stručnjaka za Poslanikov, a.s., životopis
Akos.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Tajne sure “Ja-Sin”

Šta predstavlja sura Jasin u Kur’anu? Ja-Sin. Tako Mi Kur’ana mudrog, ti si, uistinu, poslanik, …

error: Oo !!