Jevrejsko-kršćanska konferencija: Kako navesti muslimane da odbace kur’anska naslijeđa i usvoje novu doktrinu tumačenja Kur’ana i sunneta

Detalji jevrejsko-Kršćanske konferencije

Na društvenim mrežama objavljen je isječak sa jedne od misionarskih konferencija na kojoj jevrejski i kršćanski misionari raspravljaju kako pobijediti islam. Ova rasprava donosi veoma zanimljiv pogled kako ove skupine razumiju islam. U nastavku prenosimo prijevod govora jevrejskog rabina.

Prije toga htio bih progovoriti o nečemu. Mi smo grupa profesionalaca i htio bih biti siguran da svi razmišljamo na istom nivou. Razumijemo da je Kur’an sveta knjiga i da su hadisi legislativna (zakonska) praksa (sunneti). To su sunneti koji sami po sebi imaju zakonodavne implikacije. Ove dvije stvari su osnove šerijata, ali same po sebi one su beskorisnog značenja.

Kao što u Tori i Evanđelju imate pravilo ‘oko za oko’, imate to i ovdje, ali ono što je iznad toga je glavno. Šerijat jest Kur’an i sunnet, ali njihova suština sadržana je u stoljećima nauke usulil-fikh – nauke o islamskoj juresprudenciji. To je doktrina koja pobožnog muslimana uči šta su njegove dužnosti i kako da razumijeva svaku određenu suru.

Problem s kojim se suočava Zuhdi Jasser (doktor medicine rođen u Americi, sirijskog porijekla, ekstremni sekularist poznat po neprijateljstvu prema islamu i idejama o reformi islama), a meni se mnogo sviđa Zuhdi i mi ovdje smo mnogo govorili o tome, jest što ako upitaš bilo kojeg muslimanskog modernistu ili akademika koji hoće da te ajete tumače suprotno od višestoljetnog načina, problem je što on tada mora osmisliti način kako da odbaci ulemu, legalne autoritete. Inače, to bi bilo kao kada bih ja ajet o trgovini interpretirao doslovno, a on se ne razumijeva tako. Jedini način kako bih to mogao jest da Andija ili neku drugu osobu postavim u Vrhovni sud», zaključuje rabin.

Preuzeto sa portala: saff.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Ajet Krscani

Ajet o ljubavi prema kršćanima. Muslimani su merhametli narod. Evo ajeta koji govori da volimo i nemuslimane

Muslimani su merhametli narod. Evo ajeta koji govori da volimo i nemuslimane „Eto vi njih …

error: Oo !!