Dusevna Praznina
DusevnaPraznina

Kako suzbiti rastuću bolest današnjice – Problem duševne praznine

Najvjerodostojnije i najučinkovitije metode liječenja ove bolesti

Treba istaći da je duševna praznina bolest koja je nažalost u ulaznoj putanji, i koja je sve više prisutna u našim porodicama i društvu. Postavlja se pitanje kako liječiti ovu bolest.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je liječio problem duševne praznine tako što je oživljavao ona odgojna značenja koja proizilaze iz vjerovanja u Allaha, Njegove jednoće i distanciranja od širka, te vjerovanja u sve poslanike i vjerovjesnike, nebeske knjige, meleke, Sudnji dan i Allahovu odredbu, bilo da je ona dobra ili loša.

Kao dodatak vjerovanju srcem, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je liječio duševnu prazninu pomoću šerijatskih propisanih obreda koji u svakom trenutku povezuju muslimana sa njegovim Gospodarem. Najvažniji od tih obreda su pet islamskih šartova, a to su: kelime-i-šehadet, obavljanje namaza, davanje zekata, post mjeseca ramazana i obvaljanje hadža.

Pored ovoga, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgajao muslimane značenjima bogobojaznosti, iskrenosti prema Njemu i čvrstom uvjerenju, zatim oslanjanju na Njega i usađivanju stalnog osjećaja da Allah prati svako njegovo djelo i da poznaje njegove tajne i skrivene razgovore, te gajenju osjećaja odgovornosti i onda kada ga niko od ljudi ne vidi, jer ga Allah Uzvišeni vidi.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Ibn-Abbasu: „O mladiću! Pazi na Allaha i On će na tebe paziti. Pazi na Allaha, On će uvijek biti uz tebe. Ako budeš išta iskao, traži samo od Allaha. Ako i od kog budeš tražio pomoć, traži je od Allaha. I dobro znaj, kada bi se cijeli svijet sakupio da ti pomogne, neće moći pomoći, izuzev onim što ti je Allah već odredio. A kada bi se sakupili da ti naude, neće ti nauditi ničim drugim, osim onim što ti je Allah propisao. Pera su se osušila a listovi uzdignuli.“ Hadis bilježi Ahmed, br. 2537 i Tirmizi, br. 2440.

U jednom nešto dužem hadisu Džibrila, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojašnjava temelje islama, imana i ihsana. To je jedan od najvažnijih hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji u veoma kratkoj formi obuhvata islamsku vjeru u potpunosti.

Prenosi se od Omera, radijallahu anhu, da je rekao: „Jednog dana dok smo sjedili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pomoli se prema nama čovjek izrazito bijele odjeće, izrazito crne kose, na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, a niko od nas ga nije poznavao. Sjeo je pored Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve

sellem, i prislonio svoja koljena uz njegova, a ruke je stavio na svoja stegna, i zatim rekao:

„Muhammede, obavijesti me o islamu.“

Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Islam je da svjedočiš da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i da hadž obaviš posjećujući Kabu, ako budeš u mogućnosti.“

Na to će onaj nepoznati čovjek: „Istinu si rekao.“

Kaže Omer: „Mi mu se začudismo, pita ga a zatim veli: „Istinu govoriš.““

Onda taj čovjek reče: „Obavijesti me o imanu.“

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: „Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u Allahov kader – odredbu dobra i zla.“

Na to nepoznati čovjek reče: „Istinu si rekao, pa obavijesti me o ihsanu.“

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Ihsan je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe, zasigurno, vidi.“

Zatim nepoznati čovjek reče: „Obavijesti me o Sudnjem danu (kada će nastupiti)?“

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to odgovori: „Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji pita.“

„Pa obavijesti me o njegovim predznacima“, reče nepoznati, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Kada robinja rodi svoju gospodaricu i kada vidiš gole, bose, siromašne čobane kako se nadmeću u gradnji.“

Zatim taj nepoznati čovjek ode. Nakon nekog vremena Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me upita: „Omere, znaš li ko je bio onaj što me je pitao?“ Ja rekoh: „Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.“ Onda Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „To je Džibril, došao vam je da vas poduči vašoj vjeri.“ Hadis bilježi Muslim, br. 9.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je i one koji nisu bili vjernici pozivao na razmišljanje. Tako se od Imrana b. Husajna, radijellahu anhu, prenosi da ja kazao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao mojem ocu: „O Husajne, koliko bogova danas obožavaš?“ On je odgovorio: „Sedam, šest na zemlji i jednog na nebesima.“ Pa ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: „A od kojeg od njih strahuješ i kojem se nadaš?“ Husajn odgovori: „To je onaj na nebesima.“

Kao da mu je Poslanik želio kazati: „Kako obožavaš nekog pored Allaha, a nadaš se i strahuješ od Njega“.

علاج مشكلة الفراغ الروحي – أحمد بن عثمان المزيد

Obrada: www.religis.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Šidi Hrnčić je potrebna naša pomoć, neophodna joj proteza za nogu

Šida Hrnčić,rođena 1954. godine, iz Vrnogračke Slapnice, treba pomoć humanista za nabavku proteze. Naime, lijeva …

error: Oo !!