Haram Naplata Stete
HaramNaplataStete

Je li istina da je naplata štete uzrokovana povredom na radu haram?

Moj brat radi u Sloveniji i doživio je povredu na radu. Sada ga zovu da u ponedjeljak ode na procjenu, to jest da se odredi koliko bi iznos on novca dobio za tu povredu

Da li njemu dozvoljeno da uzme taj novac, ili da li on smije uzeti taj novac pa poslije nekom dati odnosno udijeliti kao sadaku ako već njemu taj novac nije halal da uzme. Hvala. Da vas Allah nagradi

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Dozvoljeno je da se uzme nadoknada štete koja je nastala na radnom mjestu, jer je zasnovana na ugovoru između radnika i poslodavca koji su obojica prihvatili (tačnije, zakon ih na to prisiljava).

Šerijatski argument da je dozvoljeno su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji se prenosi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu: „Ugovor je dozvoljen među muslimanima“, u rivajetu kod Ahmeda ima dodatak: „Osim ugovora koji ohalaljuje haram i ohalaljuje haram“, u nastavku hadisa također kaže: „Muslimani su obavezni da se drže dogovorenih ugovora “.

Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ahmed, Hakim, Ibn Hibban, Bejheki i Darekutni.

Vjerodostojnim i prihvatnjivim ga ocjenjuju Tirmizi, Hakim, Ibn Hibban, Albani, Šu’ajb Arnaut i mnogi drugi. Hadis je općeprihvaćen kod fakiha i uleme i postao je opće fikhsko pravilo u međuljudskim postupcima.

Ve billahi tevfik.

Zijad Ljakić

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Ako posjeduješ ove osobine, onda si džennetlija:

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Najbolji ljudi …

error: Oo !!