Snaha Svekrva
SnahaSvekrva

Živio sam sretno u braku dvije godine. Rastavio sam se. Da li sam ispravno postupio zbog ovih događaja koje su se u braku desile?

Moja majka nije podnosila suprugu, razveo sam se, da li sam ispravno postupio?

PITANJE: Živio sam sretno u braku dvije godine. Iz tog braka imam jedno dijete. Moja

majka od početka nije podnosila moju suprugu tako da sam na kraju morao

birati između roditelja i supruge. Izabrao sam roditelje i razveo se. Da li sam

ispravno postupio?

ODGOVOR: Ukoliko nisi imao problema sa suprugom, a iz tvojih riječi da si imao sretan brak to se razumije,

smatram da si pogriješio što si se razveo. Tim postupkom učinio si nasilje prema svojoj supruzi,

jer ona, bez razloga, ostaje bez muža i suočava se s neizvjesnošću koja može biti teška, vašem

djetetu koje gubi za sav život topli roditeljski dom, a i prema samome sebi, jer bez opravdana

razloga izlažeš sebe nevoljama i iskušenjima koja neminovno dolaze s razvodom, posebno kad

se nađu i djeca, a vjerovatno si time podržao svoju majku u pogrešnom odnosu prema njenoj

snahi, a potpomaganje nasilnika je isto tako nasilje.

Ispravno bi bilo da si ti, kao dijete, izvršavao obaveze prema roditeljima, čak i ako su oni prema

tebi nepravedni, a svoju suprugu, s kojom imaš sretan život, odvojio od majke koja je ne

podnosi. Nažalost, česte su situacije da svekrve, zbog ljubomore i drugih neopravdanih razloga,

ne podnose svoje snahe.

Razlog zašto je to tako, po mom shvatanju, jeste neposjedovanje (kod

svekrva) zaštitnih elemenata koji se ogledaju u poznavanju šerijatskih propisa i njihovoj primjeni

u životu, tako da svekrve lahko padaju pod uticaj šejtanskog djelovanja i one svojim postupcima

pomažu šejtanu u rušenju brakova svoje djece. Ako znamo da je najveći uspjeh koji šejtan

može postići rušenje jednog braka, tada možemo znati kolika su šejtanska nastojanja u tom

pogledu velika.

Dakle, preporučio bih ti da suprugu vratiš, a da u isto vrijeme prema roditeljima izvršavaš

obaveze. Ukoliko te roditelji tjeraju i nagovaraju na grijeh, nemoj ih poslušati. U sitaciji kad ih ne

možeš poslušati, trudi se da ih ne uvrijediš, jer grijeh je da dijete roditelju kaže “uh”, a kamoli šta

više. Znaj da u hadisu stoji da je Džennet pod majčinskim nogama, a isto tako u hadisu stoji da

su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Molim Allaha, dž.š, da ti bude

na pomoći.

Amin!

dr. Šukri Ramić

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Ne smijem se udat za njega. Ja u njega kad gledam, on isto da s Bogom priča! / Video

Primjer stida i imana pobožnih osoba… Ovo je još jedno predavanje našeg uvaženog hafiza Husejn …

error: Oo !!