Svjedok na sudnjem danu

Četiri svjedoka na Danu sudnjem (Drugi svjedok)

Drugi svjedok na Sudnjem danu koji neće lažno svjedočiti

Drugi svjedok, koji ne zna lažno svjedočiti a koji je cijeli ljudski život vjerno i precizno zabilježio, jesu meleki.
A oni, Kiramen-katibini, cijenjeni pisari, vjerni su čuvari koji bdiju nad čovjekom i koji znaju ono što insan radi.

Kiramen-katibini su cijenjeni pisari koji pišu Knjigu života svakog čovjeka, a čovjek je autor svoje Knjige.
Oni su samo pisari kojima ništa promaći ne može i Knjigu djela ljudskih pomno bilježe od početka do kraja.
A kada duša insana napusti Knjiga se zatvori.

Međutim, ima ljudi čija Knjiga života ni nakon smrti se ne zatvara, jer Kiramen-katibini nastavljaju da pišu sevape za dobra djela koja su iza njih ostala i od kojih korist ljudi imaju.
Ima ljudi koji su odavno ovaj svijet napustili, ali njihova Knjiga života još uvijek nije zatvorena, jer su iza sebe ostavili hajrate koji su i dalje od koristi živima.

Ima ljudi čija će Knjiga života biti otvorena i neće se zatvoriti sve do Smaka svijeta, jer će njihova dobra djela koja su ostavili biti od koristi ljudima sve dok Glasnik ne puhne i ne označi kraj ovog svijeta.
Tada će sve Knjige života biti zatvorene i čekat će se Dan sudnji da se svakom čovjeku preda Knjiga njegova; zavisno od djela bit će predata u jednu od ruku i naredba će tada biti izričena: „Čitaj Knjigu svoju, dosta ti je danas što ćeš svoj račun polagati!“ (El-Isra, 14.)

A na polaganju računa vijesti svoje će Zemlja kazivati i Knjiga života će otvorena biti.
Prvoj dvojici svjedoka, Zemlji koja će svoje vijesti kazivati i Knjizi života koju će čovjek čitati, pridružit će se treći svjedok koji će svjedočiti o djelima ljudskim.

Treći svjedok…

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Kako će nas zvati kada preselimo sa ovoga svijeta?

Pročitajte kako će vas zvati kada umrete: -Ne ismijavaj onoga ko u svojoj porodici ima …

error: Oo !!