Odabir Hajirli Supruge zenidba
Odabir Hajirli Supruge

Kako odabrati hajirli suprugu

Savjeti mladićima da vode računa prilikom izbora žene

Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, alejhi sselam, rekao:

”Ženu udaju četiri stvari: imetak, porijeklo, ljepota i vjera. Pa, ti odaberi onu ženu s jakom vjerom, jer teško tebi ako ne poslušaš ovaj savjet.” (Buhari, Muslim)

  • Komentar –

U ovom hadisu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., podstiče mladiće (ili one koji se namjeravaju ženiti) da vode računa prilikom izbora žene, da bude vjernica lijepog morala, jer dobra žena je najbolje od ovodunjalučkih užitaka, kao što na to ukazuje Allahov Poslanik, alejhi sselam, u drugom hadisu:

”Doista je dunjaluk uživanje, a najbolje dunjalučko uživanje je imati hajirli ženu.” (Muslim)

Imam Nevevi, r.a., kaže: ”Pravo značenje ovog hadisa je da nas je Allahov Poslanik, alejhi sselam, obavijestio o tome kako ljudi obično postupaju pri izboru žene, a to je pokušaj da se nađu kod žene četiri spomenuta svojstva. Posljednje spomenuto je vjera (moral), pa je vjerniku najbolje da njegova izabranica bude ona koja je vjernica – tako će zadobiti sve ove osobine kod svoje žene.” (Šerh Muslim od Nevevija)

Poznati učenjak i komentator hadisa, Ibn Hadžer, r.a., je rekao: ”Ovaj hadis znači da će svaki čovjek koji je privržen vjeri i posjeduje ljudskost uvijek prilikom odabira žene gledati ono što je najbolje za njega, a to je žena vjernica. Žena je ta s kojom će on dugo živjeti. U ovom hadisu, Allahov Poslanik, alejhi sselam, upućuje vjernike da odaberu moralnu ženu, jer samo takva žena će doprinijeti onom rahatluku koji čovjek može poželjeti u lijepom porodičnom ambijentu.

Čovjeka prilikom izbora žene ne smije zavarati njena ljepota, niti porijeklo, jer mu se to može ružno vratiti. Na to nas upozorava sljedeći hadis:

”Ne ženite žene zbog njihove ljepote, jer možda će ih ljepota upropastiti; ne ženite ih ni zbog imetka, jer možda će ih taj imetak učiniti oholim, nego se ženite onima koje imaju vjeru (lijep moral). Crna robinja je bolja od drugih ako je vjernica.” (Fethul-Bari)

– Poruka –

  • Iz hadisa se da razumjeti da je poželjno oženiti se lijepom ženom, osim onda kada čovjek bira između one koja je lijepa, a nije privržena vjeri i one koja nije lijepa, ali je privržena vjeri. Međutim, ako su obje iste privrženosti, onda se daje prednost lijepoj;
  • Od lijepih osobina dobre žene je i to da traži mali i umjereni mehr;
  • U ovom hadisu se nalazi podsticaj na blagovremeni i vjerski ispravan brak, bez odgađanja da se prilikom odabira žene odabire ona koja je privržena vjeri i koja je čedna i moralna.

Izvor: 40 odabranih hadisa

Autor: Fuad Sedić

Za Akos.ba pripremila: Adisa O

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

KOLIKO PUTA MUŽ MORA PRIĆI ŽENI U TOKU JEDNOG MJESECA PO PRAVILIMA ISLAMA?

Kada pogledamo razmišljanja islamskih pravnika u vezi s tim vidimo da se oni slažu da …

error: Oo !!