Komentar hadisa: tri puta majka, a zatim otac

Pažnja prema majci. Ovo je vrhunac odgoja…

”Čini dobro svojoj majci, zatim majci, zatim majci, zatim ocu pa bližem i bližem rodu” (1-448)

Porijeklo hadisa

Prenose ga Ahmed, Tirmizi i Ibn Madže od Muavije b. Hajdeta. Tirmizi kaže za ovaj hadis da je dobar – Hasen.

Povod nastanka

Prenosilac ovog hadisa Muavija b. Hajdeh kaže da je neki čovjek došao Poslaniku i pitao ga prema kome treba najviše usmjeriti svoju pažnju, a on je rekao: ”Prema majci.” Čovjek je ponovo pitao: ”A prema kome poslije majke”, a Poslanik je odgovorio isto drugi i treći put, pa tek četvrti rekao prema ocu i ostaloj rodbini po rodbinskoj bliskosti.

Biografija prenosioca

Puno ime ovoga prenosioca je Muavija b. Hajdete b. Muavija b. Kušejr b. Kab b. Rebia, b. Amir el-Kušejri. Živio je u Basri. Hadise je prenosio od Poslanika a od njega njegov sin Hakim i Urve b. Ruvejm. Umro je u Horasanu. (”Tehzib” 10:306)

Komentar

Pažnja prema roditeljima, a posebno prema majci u islamskom odgoju predstavlja vrhunac odgoja i lijepog ponašanja. Biti pažljiv prema roditeljima je vjerska dužnost i obaveza zbog koje čovjek može zaslužiti Božiju milost i džennet s jedne i Njegovu srdžbu i džehennem s druge strane. Allah subhanehu ve teala kaže:

”Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh! I ne povikni na njih i obračaj im se riječima poštovanja punim.” (El-Isra, 23)

Ovaj ajet-kerim svojim sadržajem ulazi u domen psihologije koja prema starijim osobama ima isti tretman kao prema maloj djeci. Dječija narav je zanimljiva i provokativna, ona reaguje na momente, za malo se ljuti a isto tako za malo se raduje. Starija osoba u periodu senilnosti ponaša se identično, za to Allah Uzvišeni i kaže: ”Ne povikni na njih”, jer dovoljno je povisiti ton i uvrijediti stariju osobu a posebno majku koja od svog djeteta ne može tako nešto očekivati.

Što se tiče prednosti majke u navedenom hadisu mislim da nema potrebe pojašnjavati.

Izvor: ”POVODI NASTANKA NEKIH HADISA”

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Adisa Omerbašić

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Željela sam da mi muž postane Jehovin svjedok

Mislila sam da su novac, ugled u društvu, dobar stan, automobil, najbitnije stvari u životu, …

error: Oo !!