KratkiMubarekZikr
KratkiMubarekZikr

Ko prouči ovaj kratki mubarek zikr, Allah ga zavoli i podari mu 40 miliona sevapa

Muhammed, a.s., najavljuje da će biti obradovan sa četrdeset miliona sevapa ko uči ovaj zikr

Putniče na Putu Istine!

Onom ko deset puta prouči slijedeću dovu na arapskome jeziku Muhammed, a.s., najavljuje da će biti obradovan sa četrdeset miliona sevapa.

Prema rivajetu Temimi’d-Dara, r.a., Muhammed, a.s., je rekao:

“Ako neko prouči deset puta:

Ešhedu en lā ilahe illāllāhu vahdehu lā šerîke leh, ilāhen vāhiden ehaden sameden lem jettehiz sāhibeten ve lā veleden velem jekun lehu kufuven ehad.

“Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha. On je Jedan i nema druga. On je Jedan i Jedini i Utočište svakom. Nije rodio, nije rođen, niti je prisvojio druga ili dijete. Njemu niko nije ravan”

“Uzvišeni Allah mu upiše četrdeset miliona sevapa.”

(Izvađeno iz Temimi’d-Dari.)

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Dova na početku Ramazana. Proučimo je da nam Allah primi naš post i ibadet!

Elĥamdulillāhi rabbil-‘ālemīn. Vessalātu vesselāmu ‘alā resūlillāh… ● Allahu, Tebi pripada svaka hvala. Stvorio si nas, …

error: Oo !!