Najstarija Dzamija U Kanadi
NajstarijaDzamijaUKanadi

Za najstariju bošnjačku džamiju u Kanadi sakupljeno je čak 100 hiljada dolara

Čuvanje i jačanje nacionalne komponente bošnjačkog bića

U našem centru organizirano se radi na čuvanju i jačanju nacionalne komponente bošnjačkog bića

Najstarija bošnjačka džamija u Kanadi, zvana doskora Hrvatska džamija, osnovana je 1973. To je zasad jedina kanadska džamija s munarom u osmanskom stilu.

Sadašnji natpis na džamiji Bosanski islamski centar postavljen je 1995. U džamiji imami Nedžad ef. Hafizović, a njom upravljaju Bošnjaci od njenog uvakufljenja.

Prve mesdžide, od kojih su nastale prve tri najstarije džamije Toronta, osnovali su Bošnjaci i Albanci 1968. Taj prvi mesdžid Toronta, nazvan Jami Mosque (adresa 56 Boustead Ave. Toronto), kasnije je zaslugom dr. Qadeera Baiga r.a., profesora University of Toronto, otkupljen od azijskih muslimana da bi nakon toga Albanci i Bošnjaci osnovali svako svoje džamije: Albanian Muslim Society of Toronto, na 564 Annette St., i Hrvatska džamija.

U svim aktivnostima oko osnivanja svih mesdžida i džamija učestvovao je derviš halvetijevskog reda, sufijski šejh dr. Asaf Duraković, koji je u Kanadu došao 1968.

Dakle, bosanski muslimani hrvatske nacionalnosti su osnovali 1973. džamiju i izgradili 1985. prvu munaru Ontarija. Na današnjoj adresi, za 75.000 kanadskih dolara, kupljena je manja katolička škola i iste godine pretvorena u mesdžid. Objekat je otplaćen za godinu.

Prve tri godine, do 1977, imam mesdžida je bio Hišam ef. Badran iz Jordana, a kasnije, sve do dolaska Nedžada ef. Hafizovića (došao 1. februara 1989), imamio je džematlija volonter. Ta škola pretvorena u mesdžid bila je u vrlo trošnom stanju, pa je 1983. pokrenuta akcija za izgradnju potpuno novog objekta.

Organizirana su 2 odbora: Upravni odbor, koji su činili Bošnjaci, i Građevinski odbor, koji su činili Pakistanci i ostali muslimani. Tada je došlo do zategnute situacije između Bošnjaka i Pakistanaca jer su Pakistanci angažovali svog arhitektu s namjerom da izgrade džamiju u njihovom stilu.

Prkosni Bošnjaci to nikako nisu mogli dozvoliti pa je hadži Kerim Reiz učinio napor više, dobivši od lokalne katastarske uprave dozvolu da gradi munaru bilo koje visine i stila.

Džamija je izgrađena za samo godinu i to s munarom u bosanskom stilu, a gradnja nije počela dok nije skupljeno 100 hiljada kanadskih dolara. Džamija je proklanjala aprila 1985.

Nakon dolaska bošnjačkog imama Nedžada ef. Hafizovića (1989), ova džamija, osim što ima ima bosanski izgled, dobija i bosansko ime i bošnjačku dušu. Jedan od najzaslužnijih i svakako najvjernijih džematlija ove džamije, dugogodišnji strateg i vođa mudrog rukovodstva je rahmetli hadži Kerim Reiz.

Bošnjački duh ove džamije nije ometao niti ometa svjetske muslimane svih podneblja i mesheba da i danas posjećuju i održavaju ovu džamiju. Džemat je formiran i registrovan kao neprofitabilna organizacija 18. oktobra 1974.

Tako se sada u džamiji redovno obavljaju sve islamske vjerske dužnosti: namazi, džume, islamska vjerska poduka za mlade, žene i stare, učenje Sufare i Kur’ana, vaz za odrasle – Tefsir Kur’ana, predavanja o islamskim temama za mlade, žene i starije, obilježavanje islamskih vjerskih praznika, druženja džematlija.

U našem centru organizirano se radi na čuvanju i jačanju nacionalne komponente bošnjačkog bića: izdavanje vlastitog glasila, škola bosanskog jezika, predavanja iz oblasti nacionalnog kod Bošnjaka, obilježavanje svih nacionalnih praznika Bošnjaka, organiziranje bošnjačkih sijela i teferiča, kulturno-umjetničko društvo, organiziranje i rad omladinske organizacije, organiziranje i rad organizacije žena Bošnjakinja, pokretanje prve bošnjačke biblioteke u Hamiltonu i sekcije za sport, odnosno fudbal.

Organizirano se radi i na čuvanju i jačanju bosanske patriotske komponente bošnjačkog bića kroz redovna predavanja i obilježavanja državnih praznika BiH, te kroz komunikaciju centra sa članstvom putem vlastitog glasila i direktnih kontakata odgovornih centra sa lokalnim, provincijalnim i federalnim organima Kanade.

U kontaktima, Kanađanima se predstavljaju Bošnjaci i BiH prezentiranjem najboljeg iz bošnjačke i bosanskohercegovačke tradicije i lobira za bošnjački i bosanskohercegovački interes.

Tako je Bošnjački islamski centar Hamilton postao primjer kako se može probuditi uspavana bošnjačka masa i kako se negativna energija može pretočiti u pozitivnu, akciju za jačanje i razvoj multidimenzionalnog bošnjačkog bića u kanadskom kulturnom mozaiku.

Bošnjaci Hamiltona su tamu hladnog kanadsko-hamiltonskog podruma uzdigli na nivo svjetla džamije i centra. Svjetla koje će odsad stalno svijetliti i pozivati sljedeće bošnjačke generacije i generacije mnogih muslimana na okupljanje oko džamije i centra kako bi tako sačuvali svoj identitet, svoju vjeru, kulturu, naciju i tradiciju, svoju jedinu maticu – Bosnu i Hercegovinu.

Bošnjački islamski centar Hamilton postaje svojevrsno mjesto gdje se putem bošnjačkog dijaloga realizira kritična masa vjersko-nacionalno-patriotskih Bošnjaka, i time započinje veliku misiju stvaranja minimuma zajedničkih elemenata bošnjačke egzistencije (islam, bošnjaštvo i bosanstvo).

Oslobođenje.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

NAJSJEVERNIJA DŽAMIJA NA SVIJETU: NURD KAMAL S KVADRATNIM MINARETOM U SIBIRU

U Guinnessovoj knjizi rekorda kao najsjevernija džamija na svijetu uvrštena je Nurd Kamal u Noriljsku, …

error: Oo !!