Znate li šta je gore od bluda, konzumiranja alkohola i krađe?

ZNAŠ LI ROBE šta je kod Allaha gore?

… blud, alkohol, droga, krađa ili neklanjanje farz namaza na vrijeme?

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm, kaže: “Po jednoglasnom stavu uleme onaj ko ne klanja (farz) namaz je gori od onog koji bludniči, krade i pije alkohol.” (Džami'ul-mesail, 4/142)

Imam Ibnul-Kajjim, rhm, kaže: „Ne razilaze se muslimani da je namjerno ostavljanje obaveznog namaza jedan od najvećih velikih grijeha. Grijeh takvog je veći kod Allaha od namjernog ubistva, otimanja imetka, zinaluka, krađe i pijenja alkohola. On je izložen Allahovoj kazni, srdžbi i poniženju na dunjaluku i ahiretu.“ (Kitābus-salā, str. 5)

Čuvaj namaz nemoj da ga ostavljaš,

nisi mumin ako to zaboravljaš.

Nemoj brate da bi klanjat prest'o,

ko prestane s vjerom se je rast'o.

Jeste li ovo pročitali?

Šejtanova zamka: „Šta fali pričati o drugima? Ja, samo, istinu kažem“

Je li ovo ogovaranje, ili govor istine? Jedan od načina na koji ih zavodi je …

error: Oo !!