Dzennemska Vatra Djelo
DzennemskaVatraDjelo

Čovjek će biti na rubu Džehennema, pa će mu doći ovo djelo i spasiti ga Vatre

Ovo svojstvo nas može spasiti Džehennema, samo ako ga iskreno imamo

BILJEŽI TABERANI U “VELIKOM MU’ADŽEMU,

KAO I HAKIM I TIRMIZI U “NEVADIRUL-USULU” I ASBEHANI U “ET-TERGIBU”,

OD ABDUR-RAHMAN IBNI SEMURE, R.A, DA JE REKAO:”JEDNOGA DANA DOŠAO NAM JE POSLANIK, S.A.V.S, I REKAO:

“JUČE SAM ZAISTA U SVOM SNU VIDIO ČUDO:

“… VIDIO ČOVJEKA IZ MOGA UMMETA KOJI JE STAJAO NA RUBU DŽEHENNEMA,

PA MU JE DOŠAO NJEGOV STRAH SAMO NASPRAM ALLAHA I SPASIO GA SA DŽEHENEMSKOG RUBA…” (DIO HADISA)

Izvor: novihorizonti.ba

Jeste li ovo pročitali?

Vojska Kaba Pohod

O vojsci koja će krenuti u pohod na Kabu

Od majke vjernika Ummu Abdillah Aiše, neka je Allah zadovoljan njome, prenosi se da je …

error: Oo !!