Subhanallah! Hadis koji govori da će se desiti ove stvari u vezi žena, govora životinja, pojavi mobitela…

In Sudnji Dan, Život poslije smrti
Predznaci Sudnjeg Dana

Životinje će govoriti…

Imam Ahmed prenosi od Ebu-Se’ida ei-Hudrija, r. a. , da je kazao: “Vuk je napao ovcu i odvukao je, ali ga je pastir stigao i oteo je od njega. Vuk je sjeo i rekao: ‘Zar te nije strah Allaha? Kako mi možeš oteti ono što mi je Allah dao kao sredstvo za preživljavanje?’ Pastir je rekao: ‘Kakvo je ovo čudo? Vuk govori kao čovjek!?’ Na to mu reče vuk: ‘ Hoćeš li da ti kažem nešto što je uistinu još čudnije?

Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u Medini govori ljudima o događajima iz prijašnjih vremena.’ Pastir dođe sa svojim ovcama do ulaza u Međinu, ostavi ovce van Medine, a zatim ode do Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i ispriča mu za vuka. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zatraži od nekoga da pozove ljude i kaže im: ‘Zajednički namaz! ‘ Zatim Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, izađe i reče pastiru: ‘ Ispričaj im (šta se desilo sa vukom) .’ Pastir okupljenim ljudima ispriča šta se desilo sa vukom. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, reče: ‘On je istinu rekao.

Tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša, čas (Sudnj i dan) neće nastupiti sve dok divlje životinje ne budu govorile ljudima, ljudi ne budu razgovarali sa vrhovima svojih bičeva i pertli i dok im ove stvari ne budu govorile šta su im žene radile nakon što su oni otišli od njih.’“

Zabilježeno kod imama Ahmeda u njegovu Musnedu, 3 /83-84

You may also read!

Mladi Hafiz Autizam

Uprkos autizmu, 16-godišnjak hafiz Kur’ana

Dobio diplomu o položenom ispitu hifza Uprkos autizmu, tinejdžer iz Turske Ozan Memis naučio je Kur’an napamet i od

Read More...
Odabir Hajirli Supruge zenidba

Kako odabrati hajirli suprugu

Savjeti mladićima da vode računa prilikom izbora žene Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, alejhi sselam, rekao: ”Ženu udaju

Read More...
SavjetOPoboznosti

Očev savjet o pobožnosti

Pridržavamo li se ovog savjeta kada je u pitanju ibadet? Sjećam se da sam u djetinjstvu bio veoma pobožan. Noći

Read More...

Mobile Sliding Menu

error: Oo !!