Predznaci Sudnjeg Dana
PredznaciSudnjegDana

Subhanallah! Hadis koji govori da će se desiti ove stvari u vezi žena, govora životinja, pojavi mobitela…

Životinje će govoriti…

Imam Ahmed prenosi od Ebu-Se’ida ei-Hudrija, r. a. , da je kazao: “Vuk je napao ovcu i odvukao je, ali ga je pastir stigao i oteo je od njega. Vuk je sjeo i rekao: ‘Zar te nije strah Allaha? Kako mi možeš oteti ono što mi je Allah dao kao sredstvo za preživljavanje?’ Pastir je rekao: ‘Kakvo je ovo čudo? Vuk govori kao čovjek!?’ Na to mu reče vuk: ‘ Hoćeš li da ti kažem nešto što je uistinu još čudnije?

Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u Medini govori ljudima o događajima iz prijašnjih vremena.’ Pastir dođe sa svojim ovcama do ulaza u Međinu, ostavi ovce van Medine, a zatim ode do Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i ispriča mu za vuka. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zatraži od nekoga da pozove ljude i kaže im: ‘Zajednički namaz! ‘ Zatim Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, izađe i reče pastiru: ‘ Ispričaj im (šta se desilo sa vukom) .’ Pastir okupljenim ljudima ispriča šta se desilo sa vukom. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, reče: ‘On je istinu rekao.

Tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša, čas (Sudnj i dan) neće nastupiti sve dok divlje životinje ne budu govorile ljudima, ljudi ne budu razgovarali sa vrhovima svojih bičeva i pertli i dok im ove stvari ne budu govorile šta su im žene radile nakon što su oni otišli od njih.’“

Zabilježeno kod imama Ahmeda u njegovu Musnedu, 3 /83-84

Jeste li ovo pročitali?

OkupljanjeNaDzennetskomTrgu

Evo kakvo će biti okupljanje na džennetskom trgu?

Molimo Allaha da se sretnemo na dzennetskom trgu. AMIN! Jednom, Seid b. el-Musejjib je sreo …

error: Oo !!