Ovo su mala djela za koja slijedi velika nagrada:

In Savjeti i mudrosti, Vjera i život
Mala Djela Nagrada

Pročitajte par vjerodostojnih hadisa!

Abdullah b. Mes’ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige ima za to jedno dobro djelo, a svako dobro djelo se nagrađuje višestruko. Ne kažem da je ‘elif-lam-mim’ jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf. (Tirmizi, sahih)

Vrijednost Fatihe Ebu Se’id b. el-Mu’alli kaže: Klanjao sam u džamiji, pa me je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pozvao, a ja mu se nisam odazvao. Nakon namaza sam otišao i rekao mu: ‘Allahov Poslaniče, ja sam klanjao.’ Poslanik reče: ‘Zar Uzvišeni Allah nije naredio: ‘Odazovite se Allahu i Poslaniku kada vas pozovu’ zatim mi je rekao: ‘Podučit ću te najveličanstvenijoj suri u Kur’anu prije nego izađeš iz džamije.’ Poslanik, s.a.v.s., me je uzeo za ruku i kad smo već bili na izlasku iz džamije, ja mu rekoh: ‘Allahov Poslaniče, rekao si mi da ćeš me podučiti najveličanstvenijoj suri’ a on reče: Elhamdulillahi rabbil-l-alemin, to je sedam ajeta koji se ponavljaju i to je veličanstveni Kur’an koji mi je dat.’ (Buhari)

Učenje Ajetu-l-kursije nakon svakog namaza Ebu Umame kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Ko prouči Ajetu-l-kursiju nakon svakog propisanog namaza, od ulaska u Džennet odvaja ga jedino smrt. (en-Nesai, sahih)

Vrijednost sure el-Mulk (Tebareke) Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: U Kur’anu ima sura od trideset ajeta, ona će moliti za oprost grijeha onome ko je bude znao, a to je sura Tebareke-l-lezi bi jedihi-l-mulku. (Ibn Madže, sahih)

Vrijednost učenja posljednja dva ajeta sure el-Bekara Ebu Mes’ud el-Ensari kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Ko prouči ova dva zadnja ajeta sure el-Bekara u toku noći, bit će mu dovoljne. (Buhari, Muslim)

Učenje sure el-Ihlas Ubej b. Ka’b prenosi od nekog ensarije da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko prouči ‘Kul huvallahu ehad’ kao da je proučio trećinu Kur’ana. (Ahmed)

Mu’az b. Enes el-Džuheni prenosi od svoga oca da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko prouči suru ‘Kul huvallahu ehad’ dok ne upotpuni deset puta, Allah će mu sagraditi dvorac u Džennetu, Tada je Omer b. el-Hatab, r.a., rekao: Allahov Poslaniče, a ako prouči više puta? Pa je Poslanik, s.a.v.s., kazao: Allah je taj koji daje i više i ljepše. (Ahmed, hadis je hasen, dobar)

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

IslamBosna.ba

You may also read!

Lice Musliman

Zbog ova četiri razloga bi se trebalo razvedriti lice svakog muslimana:

Mnogo je razloga zbog kojih naša lica treba da budu vedra, vesela i ukrašena osmijehom, osmijehom zadovoljstva i sreće,

Read More...
NagradaOd

Želiš li od Allaha dž. š. nagradu kao da si postio cijelu godinu?

Dolazi nam još jedan dragi gost koji pruža mogućnost svim vjernicima da se oplemene Vjerovjesnik, s.a.v.s., u hadisu veli: "Ko

Read More...
Lezeci Polozaj Ucenje

Smije li se Kur'an učiti u ležećem položaju, naprimjer, u krevetu prije spavanja?

Da li možemo učiti Kur'an u ležećem položaju, budući da po nekima tako ne izražavamo poštovanje prema Svetoj knjizi? ODGOVOR:

Read More...

Mobile Sliding Menu

error: Oo !!