Ako ste nekome dužni novac, onda proučite ovu dovu:

In Dove i zikrovi
DovaNovac Duznik

DOVA KOJU UČI DUŽNIK

Taberani ovako prenosi od Muaza bin

Džebela, r.a.: Muhammed, a.s., za vrijeme jedne džume nije mogao da primijeti oko sebe svog

omiljenog ashaba Muaza bin Džebela, r.a. Vidio ga je nakon džume te ga pitao kako je i zašto

ga nije bilo. Hz. Muaz je rekao da je dužan jednom čovjeku i da ga nije bilo zbog toga. Na to je

Allahov Poslanik, a.s., rekao: “ – Muaze! Podučit ću te dovi koja, ako budeš istrajan u njenom

učenju, može učiniti da ti Allah, dž.š., pomogne vratiti dug pa da je velik koliko brdo Uhud. “ To

je ova dova: “Allāhumme mālike ‘l-mulki tu’ti ‘l-mulke men tešā’u ve tenzi’u ‘l-mulke mimmen

tešā’u ve tu’izzu men tešā’u ve tuzillu men tešā’u bijedike ‘l-hajr. Inneke ‘alā kulli šej’in kadîr.

Tūlidžu ‘l-lejle fi ‘n-nehāri ve tūlidžu’n-nehāre fi ‘l-lejli. Ve tuhridžu ‘l-hajje mine ‘l-mejjiti ve tuhridžu ‘l-mejjite mine ‘l-hajji ve terzuku men tešā’u bigajri hisābin Rahmāne ‘d-dunjā ve ‘lāhireti ve Rahîmehumā tu’tî men tešā’u minhumā ve temne’u men tešā’u ferhamnî rahmeten tugninî bihā an rahmetin min sivāke.

Allāhumme agninî mine ‘l-fakrivakdi ‘anni ‘d-dejne ve teveffenî fî ‘ibādetike ve džihāden fî sebîlike.”

Značenje:

“Allahu, Ti koji imaš svaki imetak, daješ imetak onome kome hoćeš i uzimaš od koga hoćeš. Činiš velikim

onoga koga hoćeš i činiš niskim onoga koga hoćeš. S Tobom je dobro. Ti si svemoćan.

Smjenjuješ noć u dan i smjenjuješ dan u noć. Živog činiš mrtvim i mrtvog oživljavaš. I

bezbrojnu opskrbu daješ onome kome hoćeš. Najmilostiviji i Najsamilosniji su na ovom svijetu i

Ahiretu. Daješ ono šta hoćeš od njih i zabranjuješ ono šta hoćeš. Smiluj mi se milošću Svojom

da mi osim nje ničija druga milost ne treba. Allahu, spasi me od neimaštine, otkloni od mene

dug i učini da umrem u pobožnosti prema Tebi i džihadu na Tvome Putu.”

Dove su predstavljanje Allahu, dž.š., stanja u kojem se jedan rob nalazi. Svaka dova ima svoje vrijeme,

svoj sahat. Vrijeme dove za dug je vrijeme dugovanja tog roba. Ako dužnik traži pomoć

Uzvišenog Allaha da bi mogao da vrati ono što je dužan, ako vjeruje u to, uči ovu dovu, nada

se pomoći i merhametu Uzvišenog, i moli od Allaha, dž.š., tu pomoć, on uzima riječi dove kao

sredstvo. Allah, dž.š., obasipa svojom milošću i samilošću prema situaciji Njegovog roba. On,

dž.š., priskače u pomoć Svom dužnom i ispaćenom robu, stvara razloge i plaća dugove,

spašava ga od tegoba, tjeskoba i neimaštine. Allahova snaga je dovoljna za sve.

Izvor: Yusuf Tavaslı – Dualar ve faziletleri

Obrada: www.religis.com

You may also read!

Mladi Hafiz Autizam

Uprkos autizmu, 16-godišnjak hafiz Kur’ana

Dobio diplomu o položenom ispitu hifza Uprkos autizmu, tinejdžer iz Turske Ozan Memis naučio je Kur’an napamet i od

Read More...
Odabir Hajirli Supruge zenidba

Kako odabrati hajirli suprugu

Savjeti mladićima da vode računa prilikom izbora žene Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, alejhi sselam, rekao: ”Ženu udaju

Read More...
Noc Lejletul Berat

Uskoro nam stiže mubarek noć. Noć u kojoj Uzvišeni Allah određuje ljudske sudbine, živote i NAFAKU

Muslimani širom svijeta 19. aprila obilježavaju jednu od četiri odabrane mubarek noći. Mubarek noć Lejletu-l-berat doživljava se kao vijesnik nadolazaćeg

Read More...

Mobile Sliding Menu

error: Oo !!