Nekoliko ibadeta zbog kojih čovjek biva pošteđen Džehennema

In Savjeti i mudrosti, Vjera i život
Deset Ibadeta Covjek

Djela koja zasigurno udaljavaju čovjeka od Džehennemskih vrata

1. Tevba-pokajanje

Dokaz tome su ajeti koji govore da o tome da onaj koji se pokaje neće biti kažnjen džehennemom, kao što se to naglašava u 60. ajetu sure Merjem i 160. Ajetu sure El-Bekare.

2. Istigfar- traženje oprosta

Ukoliko se tevba u šerijatskim tekstovima spomene pojedinačno onda ona obuhvata i istigfar i obrnuto, a ukoliko se spomenu oba izraza onda istigfar znači traženje zaštite od zla koje se desilo, dok tevba znači povratak i traženje zaštite od loših postupaka kojih se osoba boji u budućnosti.

3. Činjenje dobrih djela

Jedno dobro djelo se vrijednuje deset puta, dok se jedno loše djelo broji samo kao jedno, pa teško onome čijih loših djela bude više nego dobrih.

4. Ovosvjetske nedaće

Dokaz ovome jeste hadis kojeg bilježe Buhari i Muslim, a u kojem se spominje da čovjeka neće zadesiti ni ubod trna, a da mu Allah zbog toga neće oprostiti grijehe.

5. Kaburski azab – kazna može biti razlog zbog kojeg čovjek biva pošteđen džehennema.

6. Činjenje dove i traženje oprosta za umrlu osobu.

7. Poklanjanje sevapa umlrloj osobi kao što su sevapi od sadake, učenja Kur’ana, hadždža i tome slično.

8. Teškoće na Sudnjem danu

9. Zagovaranje onih kojima bude šef‘at dozvoljen

10. Oprost Allaha bez bilo čijeg zagovaranja.

Priredio: Senad Muhić

(subuluselam.wordpress.com)

You may also read!

Mladi Hafiz Autizam

Uprkos autizmu, 16-godišnjak hafiz Kur’ana

Dobio diplomu o položenom ispitu hifza Uprkos autizmu, tinejdžer iz Turske Ozan Memis naučio je Kur’an napamet i od

Read More...
Odabir Hajirli Supruge zenidba

Kako odabrati hajirli suprugu

Savjeti mladićima da vode računa prilikom izbora žene Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, alejhi sselam, rekao: ”Ženu udaju

Read More...
Noc Lejletul Berat

Uskoro nam stiže mubarek noć. Noć u kojoj Uzvišeni Allah određuje ljudske sudbine, živote i NAFAKU

Muslimani širom svijeta 19. aprila obilježavaju jednu od četiri odabrane mubarek noći. Mubarek noć Lejletu-l-berat doživljava se kao vijesnik nadolazaćeg

Read More...

Mobile Sliding Menu

error: Oo !!