Islamska Osvajanja
IslamskaOsvajanja

Čudo islamskih osvajanja

Kad neko kaze: ‘islam se sirio mačem’!

Čudo islamskih osvajanja nije u ubrzanom širenju islamskog svijeta za manje od deset godina nakon smrti Allahovog Poslanika, s.a.v.s,, niti u propasti dviju najvećih tadašnjih država – imperija (Bizantije i Perzije) pred islamskom vojskom koja se tek razvijala i koja je, po pitanju ljudstva i naoružanja, bila mnogo puta manja i slabija od bizantijske i perzijske. Sve spomenuto desilo se i sa Tatarima i njihovom vojskom. Naime, kao što znamo, Tatari su u nekoliko godina napali islamski svijet i srušili mnoga njegova kraljevstva i države.

Već se čudo islamskih osvajanja ogleda u brzini primanja islama od strane naroda čije su zemlje muslimani osvojili te njihova potpuna podrška i pomoć islamu i muslimanima od samog početka pozivanja u islam, a nakon islamskih osvajanja.

To se nije dogodilo, čak ni sa Tatarima. Naprotiv, ono što se dogodilo sa Tatarima jeste da su i oni kao osvajači napustili svoju vjeru i ušli u islam nakon što su zavladali islamskim svijetom. Oni su formirali i izgradili državu koja je vremenom postala država koja brani islam i koja je ratovala zbog islama.

Osvajanje islamskog svijeta od strane Tatara bilo je društveno čudo, jer su Tatari promijenili i srušili društvenu normu koja je do tada važila u ljudskoj historiji, a na koju je upozorio i Ibn Haldun, konstatirajući… ”da slabi slijede jake i da slabi i potlačeni narodi sliče i oponašaju moćne nacije i narode”. Ovaj običaj i ovo pravilo poništeno je nakon što su Tatari osvojili islamski svijet, a zatim primili islam.

Zbog toga, čudo islamskih osvajanja ostaje istinsko historijsko čudo, i njemu se ne može suprotstavljati i sa njim upoređivati slučaj Tatara i njihovih osvajanja, već se može kazati da je i slučaj Tatara postao još jedno islamsko čudo dostojno priznanja, jer ono nadilazi ljudsko poimanje i razumijevanje društveno-historijskih tokova.

Piše: Dr. Hatim ibn Arif el-Avni / Preveo: Abdusamed Nasuf Bušatlić

saff.ba

Jeste li ovo pročitali?

UzdignuceIsaaAs

Ovo mnogi ne znaju. Kako je Isa a.s. uzdignut na nebo

Događaji koji su se desili uoči Isaovog uzdignuća na nebo Ibnu Abbas r.a., pripovjeda: “Kada …

error: Oo !!