Plaćanje Hatme Umrlom
PlaćanjeHatmeUmrlom

Da li je dozvoljeno plaćati hatmu?

Može li hatmu učiti neko drugi osim ožalošćene porodice?

Pitanje:

Da li je dozvoljeno plaćati hatmu umrlom?

Odgovor: Nije dozvoljeno plaćati hatmu da je neko drugi uči. To je haram i onome ko plaća i onome ko naplaćuje!

Obaveza je svakog muslimana da sam nauči učiti Kur´an jer on je objavljen živima da ga uče i po njemu rade. Kakvog ima smisla čitati Allahove naredbe i zabrane mrtvima? Osim ako neko tako želi da se domogne lahke zarade od neukog i nepismenog svijeta!

Elhamdu lillahi we selamun alejkum!

Izvor: Svjetlo Dunjaluka

Jeste li ovo pročitali?

Hadz Krscanin

I nakon obavljenog hadža ja osjećam ljubav prema kršćaninu s kojim sam počinila blud. Šta da radim?

Počinila sam blud, sa momkom druge vjere. Da li me je to izvelo iz vjere? …

error: Oo !!